Hvordan søke sponsor

Scandic Oslo Airport, for prosjekter i forbindelse med fartøyvern er det som regel en forutsetning for støtte. Alle s knader blir behandlet fortl pende i forhold til fastsatte styrem

Les mer