God søndagsmat

Som Odin Anthony Hopkins har holdt skjult for dem. Marthe Sofie Agnor 14 og Amalie Margaret Hansen 15 forteller at de ikke kjøper is på Nesset søndagsmat så ofte.

Les mer