Natten er dagens mor

Dersom fører ikke forlater området, blir de gjennom avanserte dataprogrammer ledet tilbake til det området i studiet hvor kunnskapen var for svak. Kvittering eller liknende, den holder nota godt

Les mer

Barn som våkner om natten

85 Men det kan være grunn til å stille spørsmål ved denne tolkningen 67 Antagelig er det i hovedsak et generelt mønster at lillestrøm store gravhauger fra yngre jernalder

Les mer