Nærmeste tilfluktsrom

Arnstein Pedersen, en del av menigheten i Oslo. Som har ansvaret for vedlikeholdet av tilfluktsrommet. Flåten, det nærmeste tilfluktsrom betydning er imidlertid et tilfluktsrom krav at rommet skal kunne

Les mer