Feriedager norge 2018

Med mindre årsaken til manglende ferieavvikling skyldes sykdom eller foreldrepermisjon. Det er bare vederlag for arbeid som skal regnes med. Arbeids og velferdsdirektoratet har opplyst at det kun utbetales

Les mer