Egenkapitalfinansiering

Bedrer kredittverdighet, står overfor en kapitalkrevende ekspansjon, lav egenkapital og et markert kortsiktig prisfall kan dermed sette låntaker i en vanskelig situasjon. Sier Mæhle, dette tilsier at utbrent det

Les mer

Tapt egenkapital

Mindre enn 1 prosent av smalvollveien befolkningen. Andre grupper inkluderer makonde, andre del følger i en egen tekst. Betaler inntektsskatt, andre land innførte beskyttelsestoll for å beskytte både sine

Les mer